Pågående projekt


SL Buller

Landstorps Cadhouse ingår idag i SL's projekt. Projektet går ut på att åtgärda fastigheter med bullerproblem.

MaxFastigheter i Sverige AB

Landstorps Cadhouse agerar projektledare åt MaxFastigheter i Sverige AB under etableringen av nytt köpcenter i Skiftinge.

Hermelin Fastigheter

Landstorps Cadhouse har i uppgift att utveckla Hermelins fastigheter