Pågående projekt

SL Buller

Cadhouse ingår idag i SL's projekt. Projektet går ut på att åtgärda fastigheter med bullerproblem.

MaxFastigheter i Sverige AB

Cadhouse agerar projektledare åt MaxFastigheter i Sverige AB under etableringen av nytt köpcenter i Skiftinge.

Hermelin Fastigheter

Cadhouse har i uppgift att utveckla Hermelins fastigheter