Pågående projekt

Trafikverket Buller

Landstorps Cadhouse har idag uppgift att följa upp Trafikverkets bullerprojekt. Projektet går ut på att åtgärda fastigheter med bullerproblem.

Besiktning

Landstorps Cadhouse utför både för och efterbesiktning med löpande band i mellersta delen av Sverige.
Hermelin Fastigheter

Landstorps Cadhouse har i uppgift att utveckla Hermelins fastigheter