Projektering

Ett av företagets största volymer finns idag inom området för projektering med inriktning på konstruktioner. Företaget har under flera år arbetat mot beställare inom det privata näringslivet och kommunala beställare.

Företaget arbetar med datorproducerade ritningar som produceras med den senaste tekniken. Projektering till prefabindustrin har under de senaste åren haft en stor del av företagets ordervolym. Företaget bistår även med sina resurser till andra företag inom byggbranschen. TA-planer till kommuner och andra väghållare är en nisch som vi har utbildad personal till för att genomföra projekteringsuppdrag

Kontakt

Patrik Lind


070-660 54 74
patrik.lind@cadhouse.se

Kv. Glasmästaren

Projektering av prefabricerad betongstomme till ett flerbostadshus i Norrtälje. Cadhouse har haft som uppgift att upprätta huvudhandlingar och bygghandlingar för tillverkning och montage åt Strängbetong samt att ta fram olika objektspecifika detaljlösningar.

De ritningar som upprättdes omfattade bland annat; sandwichväggar, gråväggar
håldäcksplattor, balkongplattor, homogena plattor, pelare och balkar samt stålbalkar.

Kv. Gamla uppsala 21:52

Projektering av prefabricerad trästomme till 34 st kedjehus i Uppsala. Cadhouse har haft som uppgift att upprätta bygghandlingar för tillverkning och montage åt Mälarvillan samt att ta fram olika objektspecifika detaljlösningar.

De ritningar som upprättdes omfattade bland annat; prefabväggar av trä,
block ritningar på bjälklag, balkong samt konstruktionsdetaljer (stål och limträ).

Bygglov

Har ni tankar på att bygga nytt eller bygga till? Då behöver ni kanske hjälp med att ta fram bygglovshandlingar. Tveka inte att ta kontakt med oss på Cadhouse.

Vår kunniga personal hjälper dig med allt du behöver för att ansöka om bygglov, från framtagande av ritningar och nybyggnadskarta till att fylla i ansökningsblanketter. Vi kan även ta på oss ansvaret som kontrollansvarig för ert bygge.