Projektering

Vi tar din vision till verklighet

Vi erbjuder en rad olika tjänster inom projektering med inriktning på konstruktioner. Företaget har sedan starten arbetat kontinuerligt mot privatpersoner och professionella beställare. Vi hjälper er från idé till färdiga bygghandlingar och tar på oss ansvaret som kontrollansvarig för ert bygge. Vi producerar ritningar och handlingar med de senaste programvarorna.

Bygglovshandlingar

Ska ni bygga nytt, göra en tillbyggnad, bygga om, vänd dig till oss. Vi tar hand om allt från ansökan med tillhörande ritningar och handlingar som är nödvändiga för ett beviljat bygglov.

Konstruktionshandlingar

Vi upprättar konstruktionshandlingar som är nödvändiga och som säkerställer bärighet och stabilitet i befintliga eller planerade delar i en byggnadskonstruktion. Vi utför kompletta handlingar som omfattar grundplan, stomplan, bjälklagsplan, takplan, sektioner, väggelevationer och detaljer. 

Bygghandlingar

I samarbete med byggherren och övriga discipliner upprättar vi projektets bygghandlingar som är styrande för byggnationen. En bygghandling innehåller detaljerade ritningar, rumsbeskrivningar, tekniska beskrivningar samt konstruktionsritningar. Detta är detaljer som inte specificeras i en bygglovshandling.

Kontrollansvar

Om du ska bygga nytt, bygga om, riva eller utföra markarbeten behövs en kontrollansvarig KA i ditt byggprojekt. Vänd dig till oss på Cadhouse som har flera certifierade kontrollansvariga. Vi står till tjänst med råd och hjälp så att du kan vara säker på att ditt byggprojekt uppfyller bygglagstiftningen.

Sakkunnig tillgänglighet

Vi är certifierade inom sakkunnig tillgänglighet TIL 2 och kan hjälpa er med Rådgivning - Utlåtande vid bygglov – Tillgänglighetsbeskrivning - Granskning under projektering - Stöd under byggnation - Besiktningsutlåtande inför slutbesked

CAD-samordning

För att få bygg- och infrastrukturprojekteringar att flyta smidigt krävs oftast en CAD-samordnare. Vi har god kunskap i de vanligaste CAD -programmen och en gedigen projekteringsbakgrund.

Kontakta oss redan idag

Fyll i formuläret så återkommer vi till dig snarast.