Bygg & Projektledning 

Vi tar ansvar för att driva ditt projekt

Om du vill vara säker på att du får rätt produkt till ett rimligt pris och att projektet fortlöper som det ska bör du anlita oss. Vi driver då ditt projekt från idé till färdig produkt där vi informerar dig under hela byggprocessen om förändringar, ekonomi, tillstånd, tidsplan och arbetsläget. För att minska riskerna med resurskrävande problem för vi en kontinuerlig dialog där du som beställare får rätt och uppdaterad information om projektet. Alla som arbetar på Cadhouse strävar alltid efter att skapa ett tryggt och givande samarbete.

Vi tar oss an varje uppdrag med lika stort engagemang, oavsett hur stort eller litet det är.
Dubbelspår Hallsberg–Degerön

Cadhouse AB har fått i uppdrag av Trafikverket att vara delprojektledare för bulleråtgärder på delsträckorna Hallsberg – Stenkumla, Jakobshyttan- Degerön och Dunsjö-Jakobshyttan.

Nybyggnation LSS-Boende

Cadhouse AB har fått i uppdrag av KBAB att agera projektledare, projekteringsledare samt kontrollansvarig för nybyggnad av ett LSS-boende.

Nya tunnelbanan Akalla-Barkarby

På uppdrag av Region Stockholm avser Cadhouse uppdrag projektledning och projekteringsledning för Bygg, installation och BEST-arbeten (Bana, el, signal och tele) för projekt Barkarby ca 4 km nytt dubbelspår och 2 nya stationer.

Dubbelspår Strängnäs-Härad

Cadhouse har på uppdrag av Trafikverket agerat som delprojektledare för nytt dubbelspår mellan Strängnäs-Härad. 8,5 Km ny tunnel samt nytt resecentrum och P-garage. Projektkostnad ca 1 820 Mkr.

Kontakta oss redan idag

Fyll i formuläret så återkommer vi till dig snarast.