Projekt

Projektering med Revit
Autodesk Revit Architecture

Revit 3D 2016

Vi använder oss av Autodesk Revit Architecture.


Lediga tjänster

Välkommen att lämna in en spontanansökan

Byggnadsingenjör sökes!

Aktuella Lediga tjänster

Aktuellt

2021-12
Gladsheim fastigheter
Cadhouse AB har fått i uppdrag att utföra besiktningar samt ta fram ett åtgärdsplan i samband med Gladsheim förvärv av 2 fastigheter i Skövde och Karlskoga. Tack för förtroendet!

2021-11
Gladsheim fastigheter
Cadhouse AB har fått i uppdrag att utföra besiktningar samt ta fram ett åtgärdsplan i samband med Gladsheim förvärv av 29 fastigheter i Kungsör och köping. Tack för förtroendet!

2021-11
HSB
Cadhouse AB har fått i uppdrag av HSB att upprätta riskanalys samt genomföra omgivningskontroller i form av besiktningar och vibrationsmätning med anledning av kommande sprängningsarbete för nybyggnation av flerbostadshus på kv Yllesockan 3, Eskilstuna. Tack för förtroendet!

2021-11
Peab AB
Cadhouse AB har fått i uppdrag av Peab AB att upprätta riskanalys samt genomföra omgivningskontroller i form av besiktningar och vibrationsmätning med anledning av kommande sprängningsarbete för nybyggnation av Lokaler samt skola på Kv Nötknäpparen 22 Munktellgaraget.

2021-11
ByggPartner AB
Cadhouse AB har fått i uppdrag av ByggPartner AB att utföra akustikmätning inför slutbesiktning av nybyggda Skogsängsskolan och förskolan. Tack för förtroendet!

2021-11
Hembla AB
Cadhouse AB har fått i uppdrag av Hembla att projektera nya p-ytor på på Kv Nybyggaren 10. Tack för förtroendet!

2021-10
Gladsheim fastigheter
Cadhouse AB har fått i uppdrag att utföra besiktningar samt ta fram ett åtgärdsplan i samband med Gladsheim senaste förvärv av 21 fastigheter i Eskilstuna. Tack för förtroendet!

2021-09
Nytt ramavtal!
Cadhouse har signerat ett ramavtal som nummer 1 i rangordningen med Arboga kommunalteknik AB, Arboga Vatten och Avlopp AB, Arbogabostäder AB, Kommunfastigheter i Arboga AB, Köpings kommun, Västra Mälardalen Energi & Miljö AB, Köpings Bostads AB, KBAB Service AB, Kungsörs KommunTeknik AB, Kungsörs Fastighets AB och Surahammars kommun som tillsammans upphandlat ramavtal för tekniska konsulttjänster inom projektledning, projekteringsledning, byggledning, kontrollansvarig och entreprenadbesiktningar.
Vi ser fram emot spännande projekt och ett gott samarbete

2021-08
Gruppboende Slagsta 3:23
Cadhouse AB har fått i uppdrag av Tuna Entreprenad ab att upprätta en Sakkunnigutlåtande gällande tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga.

2021-07
Tillbyggnation av lagerhall, Källsta 1:5, Eskilstuna
Cadhouse AB har fått i uppdrag av DS Flexhal att upprätta en Sakkunnigutlåtande gällande tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga.

2021-05
Kv Fristaden 1, Eskilstuna
Cadhouse AB har fått i uppdrag av Peab AB att upprätta riskanalys samt genomföra omgivningskontroller med anledning av pålningsarbeten för nybyggnation av flerbostadshus.

2021-03
Ny logotyp!
Den nya logotypen och grafiska utseende är inspirerad av den gamla loggan med det välkända Cadhouse huset men som nu får en ny modern och stilren touch.

2021-01
Kv Nacken 1, Eskilstuna
Uppdrag:
Cadhouse AB har fått i uppdrag av Peab AB att upprätta riskanalys samt genomföra omgivningskontroller i form av besiktningar och vibrationsmätning med anledning av kommande pålningsarbeten för nybyggnation av flerbostadshus.

2021-01
Cadhouse AB
Bolaget Byter namn från Landstorps Cadhouse till Cadhouse AB

2020-10
MaxFastigheter i Sverige AB
Uppdrag:
Landstorps Cadhouse agerar projektledare åt MaxFastigheter i Sverige AB under etableringen av nytt köpcenter i Skiftinge.

2020-03
Trafikförvaltningen SL
Uppdrag:
Trafikförvaltningen beställer konsultuppdrag av Cadhouse i samband med bullerskyddsåtgärder på tunnelbanans gröna linje.

2018-09
Svevia AB
Uppdrag:
Cadhouse skriver avtal gällande konsult tjänster med Svevia AB.
Avtalet omfattar bla. Besiktning och mätningstjänster

2018-09
Trafikverket
Uppdrag:
Trafikverket tecknar ramavtal med Cadhouse gällande tekniska konsult tjänster för uppdrag i Sverige.

2018-08
Trafikverket
Uppdrag:
Cadhouse har upphandlats för att genomföra Projekt och Byggledning för Bulleråtgärder i Mellansverige. Uppdraget är värt 7 mnkr.


>>Fler nyheter här