Projekt

Projektering med Revit
Autodesk Revit Architecture

Revit 3D 2016

Vi använder oss av Autodesk Revit Architecture.


Lediga tjänster

Välkommen att lämna in en spontanansökan

Byggnadskonstruktör sökes!

Aktuella Lediga tjänster

Aktuellt

2021-01-18
Kv Nacken 1, Eskilstuna
Uppdrag:
Cadhouse AB har fått i uppdrag av Peab AB att upprätta riskanalys samt genomföra omgivningskontroller avseende vibrationsalstrande arbeten med anledning av kommande pålningsarbeten för nybyggnation av flerbostadshus.

2020-10-01
MaxFastigheter i Sverige AB
Uppdrag:
Landstorps Cadhouse agerar projektledare åt MaxFastigheter i Sverige AB under etableringen av nytt köpcenter i Skiftinge.

2020-03-03
Trafikförvaltningen SL
Uppdrag:
Trafikförvaltningen beställer konsultuppdrag av Cadhouse i samband med bullerskyddsåtgärder på tunnelbanans gröna linje.

2018-09
Svevia AB
Uppdrag:
Cadhouse skriver avtal gällande konsult tjänster med Svevia AB.
Avtalet omfattar bla. Besiktning och mätningstjänster

2018-09
Trafikverket
Uppdrag:
Trafikverket tecknar ramavtal med Cadhouse gällande tekniska konsult tjänster för uppdrag i Sverige.

2018-08
Trafikverket
Uppdrag:
Cadhouse har upphandlats för att genomföra Projekt och Byggledning för Bulleråtgärder i Mellansverige. Uppdraget är värt 7 mnkr.


>>Fler nyheter här