Projekt

Projektering med Revit
Autodesk Revit Architecture

Revit 3D 2016

Vi använder oss av Autodesk Revit Architecture.


Lediga tjänster

Välkommen att lämna in en spontanansökan


Aktuella Lediga tjänster

Aktuellt

2022-05
Cadhouse AB har fått i uppdrag att utföra besiktningar samt ta fram ett åtgärdsplan i samband med Gladsheim förvärv av 25 fastigheter i Finspång. Tack för förtroendet!

2022-04
Cadhouse AB har fått i uppdrag att utföra besiktningar samt ta fram ett åtgärdsplan i samband med Gladsheim förvärv av 18 fastigheter i Skövde och Skultorp. Tack för förtroendet!

2022-03
Nybyggnad av LSS-boende i köping!
Vi är oerhört glada över tilldelningen avseende Projekteringsledning, projektledning samt kontrollansvarighet för nybyggnation av ett nytt LSS boende i Skoftesta, Köping.
Detta är Cadhouse första samarbetet med KBAB och vi ser fram mot flera.

2022-02
Hammarbykorset, Eskilstuna
Cadhouse AB har fått i uppdrag att upprätta riskanalys avseende vibrationsalstrande arbeten med anledning av ombyggnation av Hammarbykorset i Eskilstuna. Korsningen mellan väg 953 och väg 952 kallas Hammarbykorset och är en fyrvägskorsning på landsbygden mellan Eskilstuna och Sundbyholm i Södermanland. Projektets övergripande mål är att förbättra trafiksäkerheten. Tack för förtroendet!

2022-02
Kv Löddret 1
Cadhouse AB har fått i uppdrag att upprätta riskanalys samt genomföra omgivningskontroller i form av besiktningar och vibrationsmätning med anledning av kommande sprängningsarbete för nybyggnation av industribyggnad på kv Löddret 1, Eskilstuna. Tack för förtroendet!

2022-01
Trafikverket
Cadhouse AB har fått i uppdrag av Trafikverket att vara delprojektledare för bulleråtgärder på delsträckorna Dunsjö-Jakobshyttan och Jakobshyttan- Degerön. Trafikverket bygger successivt ut järnvägen till dubbelspår på sträckan Hallsberg–Degerön. Ett viktigt steg mot effektivare och mer hållbara godstransporter

2021-12
Gladsheim fastigheter
Cadhouse AB har fått i uppdrag att utföra besiktningar samt ta fram ett åtgärdsplan i samband med Gladsheim förvärv av 2 fastigheter i Skövde och Karlskoga. Tack för förtroendet!

2021-11
Gladsheim fastigheter
Cadhouse AB har fått i uppdrag att utföra besiktningar samt ta fram ett åtgärdsplan i samband med Gladsheim förvärv av 29 fastigheter i Kungsör och köping. Tack för förtroendet!

2021-11
HSB
Cadhouse AB har fått i uppdrag av HSB att upprätta riskanalys samt genomföra omgivningskontroller i form av besiktningar och vibrationsmätning med anledning av kommande sprängningsarbete för nybyggnation av flerbostadshus på kv Yllesockan 3, Eskilstuna. Tack för förtroendet!

2021-11
Peab AB
Cadhouse AB har fått i uppdrag av Peab AB att upprätta riskanalys samt genomföra omgivningskontroller i form av besiktningar och vibrationsmätning med anledning av kommande sprängningsarbete för nybyggnation av Lokaler samt skola på Kv Nötknäpparen 22 Munktellgaraget.

2021-11
ByggPartner AB
Cadhouse AB har fått i uppdrag av ByggPartner AB att utföra akustikmätning inför slutbesiktning av nybyggda Skogsängsskolan och förskolan. Tack för förtroendet!


>>Fler nyheter här