Projekt

Projektering med Revit
Autodesk Revit Architecture

Revit 3D 2016

Vi använder oss av Autodesk Revit Architecture.


Lediga tjänster

Välkommen att lämna in en spontanansökan

Byggnadsingenjör sökes!

Aktuella Lediga tjänster

Aktuellt

2022-05
Cadhouse AB har fått i uppdrag att utföra besiktningar samt ta fram ett åtgärdsplan i samband med Gladsheim förvärv av 25 fastigheter i Finspång. Tack för förtroendet!

2022-04
Cadhouse AB har fått i uppdrag att utföra besiktningar samt ta fram ett åtgärdsplan i samband med Gladsheim förvärv av 18 fastigheter i Skövde och Skultorp. Tack för förtroendet!

2022-03
Nybyggnad av LSS-boende i köping!
Vi är oerhört glada över tilldelningen avseende Projekteringsledning, projektledning samt kontrollansvarighet för nybyggnation av ett nytt LSS boende i Skoftesta, Köping.
Detta är Cadhouse första samarbetet med KBAB och vi ser fram mot flera.

2022-02
Hammarbykorset, Eskilstuna
Cadhouse AB har fått i uppdrag att upprätta riskanalys avseende vibrationsalstrande arbeten med anledning av ombyggnation av Hammarbykorset i Eskilstuna. Korsningen mellan väg 953 och väg 952 kallas Hammarbykorset och är en fyrvägskorsning på landsbygden mellan Eskilstuna och Sundbyholm i Södermanland. Projektets övergripande mål är att förbättra trafiksäkerheten. Tack för förtroendet!

2022-02
Kv Löddret 1
Cadhouse AB har fått i uppdrag att upprätta riskanalys samt genomföra omgivningskontroller i form av besiktningar och vibrationsmätning med anledning av kommande sprängningsarbete för nybyggnation av industribyggnad på kv Löddret 1, Eskilstuna. Tack för förtroendet!

2022-01
Trafikverket
Cadhouse AB har fått i uppdrag av Trafikverket att vara delprojektledare för bulleråtgärder på delsträckorna Dunsjö-Jakobshyttan och Jakobshyttan- Degerön. Trafikverket bygger successivt ut järnvägen till dubbelspår på sträckan Hallsberg–Degerön. Ett viktigt steg mot effektivare och mer hållbara godstransporter

2021-12
Gladsheim fastigheter
Cadhouse AB har fått i uppdrag att utföra besiktningar samt ta fram ett åtgärdsplan i samband med Gladsheim förvärv av 2 fastigheter i Skövde och Karlskoga. Tack för förtroendet!

2021-11
Gladsheim fastigheter
Cadhouse AB har fått i uppdrag att utföra besiktningar samt ta fram ett åtgärdsplan i samband med Gladsheim förvärv av 29 fastigheter i Kungsör och köping. Tack för förtroendet!

2021-11
HSB
Cadhouse AB har fått i uppdrag av HSB att upprätta riskanalys samt genomföra omgivningskontroller i form av besiktningar och vibrationsmätning med anledning av kommande sprängningsarbete för nybyggnation av flerbostadshus på kv Yllesockan 3, Eskilstuna. Tack för förtroendet!

2021-11
Peab AB
Cadhouse AB har fått i uppdrag av Peab AB att upprätta riskanalys samt genomföra omgivningskontroller i form av besiktningar och vibrationsmätning med anledning av kommande sprängningsarbete för nybyggnation av Lokaler samt skola på Kv Nötknäpparen 22 Munktellgaraget.

2021-11
ByggPartner AB
Cadhouse AB har fått i uppdrag av ByggPartner AB att utföra akustikmätning inför slutbesiktning av nybyggda Skogsängsskolan och förskolan. Tack för förtroendet!


>>Fler nyheter här