Pågående projekt

Citybanan

Utformning av Citybanan och nya stationerna Station Odenplan och Station City.

Vi har uppdrag att som delprojektledare ansvara för SLs delar i genomförandet av Plattformsväggar och Styr och Övervakning.

Citybanan är en dubbelspårstunnel som byggs under centrala Stockholm och skall vara klar för trafik 2017.

Stationer för alla

Projektet "Stationer för alla" ska tillgänglighetsanpassa ett 60-tal prioriterade stationer, geografiskt utspridda över hela landet.

Vi utför både projekteringsledning samt byggledning.

Tillgänglighetsanpassningen skall vara klar 2011.

Svealandsbanan

Mellan Södertälje och Eskilstuna bygger och planerar Trafikverket mötesspår och dubbelspår på vissa sträckor.

Under 2011-2018 pågår arbete med dubbelspårsutbyggnaden mellan Strängnäs och Härad. Vi har i uppdrag att utföra både byggledning mark, kanalisation samt projektadministration i projektet.