Akustikmätning

Akustik handlar om hur ljudet styrs och påverkar omgivningen. Många människor störs idag av buller från byggarbetsplatser, fordonstrafik, industrier och närliggande diskotek.

Cadhouse utför oberoende mätningar av buller från dessa verksamheter och jämför sedan mot gällande riktvärden för att konstatera om dom ligger inom tillåtna nivåer.


Bild hämtad från AVAmonitoring

Kontakt


Randy Oraha
070-660 47 48
randy.oraha@cadhouse.se