Miljö & Kvalitet

Cadhouse huvudsyften är att

  • I nära samarbete med kunden tillämpa kundens miljöpolicy och miljöprogram.
  • Prioritera leverantörer och entreprenörer med eget redovisat miljöarbete och tillse att projektets krav på dessa efterlevs.
  • Uppnå eller överträffa de lagar och förordningar som rör verksamheten och dess projekt.
  • Utveckla och tillvarata medarbetares kunnande och engagemang i miljöfrågor.
  • Använda bästa miljöanpassade alternativ så länge som det är ekonomiskt och ekologiskt rimligt.
  • Ett ständigt förbättringsarbete inom kvalitets- och miljöområdet
  • Verka för att vi bidrar till ett uthålligt samhälle genom att erbjuda miljöanpassade tjänster av rätt kvalitet