Nyheter 2017

2017-03
AB Storstockholms lokaltrafik
Område: Stockholm
Beskrivning: Besiktning och förslag på utveckling av hyreslägenheter och affärslokaler.
Uppdrag: Inventera och statusbedömning av befintliga hyreslägenheter och affärslokaler samt föreslå åtgärder till fastighetsägaren.

2017-03
Hermelin Fastigheter
Beskrivning: Projektledning och uppföljning av fastighetsutvecklande åtgärder.
Uppdrag: Planering, ledning och uppföljning av utvecklingsprojekt.

2017-03
AB Storstockholms lokaltrafik
Område: Stockholm
Beskrivning: Besiktning och förslag på utveckling av hyreslägenheter och affärslokaler.
Uppdrag: Inventera och statusbedömning av befintliga hyreslägenheter och affärslokaler samt föreslå åtgärder till fastighetsägaren.

2017-03
Hermelin Fastigheter
Beskrivning: Projektledning och uppföljning av fastighetsutvecklande åtgärder.
Uppdrag: Planering, ledning och uppföljning av utvecklingsprojekt.