Nyheter 2016

2016-08
Abetong
Område: Kvicksund
Beskrivning: Abetongs matsal, kontor och omklädningsrum ska upprustas och byggas ut med 130 kvm i två våningar.
Uppdrag: Landstorps Cadhouse AB har ansvaret för att ta fram bygglovshandlingar och bygghandlingar.

2016-04
Victoria Park
Område: Eskilstuna
Beskrivning: Omvandla lokalytor i Skiftinge till 24 st nya lägenheter.
Uppdrag: Cadhouse har ansvaret för projektering av bygglovshandlingar och bygghandlingar.

2016-04
Västerås Kommun
Område: Västerås
Beskrivning: Talltorps Förskola ska renoveras och upprustas. Upprustningen består av energibesparingsåtgärder, underhållsåtgärder och verksamhetsanpassningar.
Uppdrag: Cadhouse har ansvaret för att ta fram förfrågningshandling för en totalentreprenad, samt att hålla i bygg/projektledning under byggnationen.

2016-03
Bostadsrättsföreningen Mörbylund
Område: Torshälla
Beskrivning: 28 st utvändiga trapphus ska förses med tak och glasas in, samt att ett vindskydd ska byggas i anslutning till trapphuset.
Uppdrag: Cadhouse har ansvaret för att ta fram förfrågningshandling för en totalentreprenad, samt att hålla i bygg/projektledning under byggnationen.

2016-02
Nyanställning
Nu blir vi fler på Landstorps Cadhouse
Mikael Rehnholm börjar som Projektledare i Februari 2016.

2016-01
Nyanställning
Nu blir vi fler på Landstorps Cadhouse
Anna Fahlen börjar som Projektledare i Januari 2016.