Nyheter 2013

2013-11
World Trade Center, Stockholm
Cadhouse ingår som en del i Byggherreorganisationen vid ombyggnadtionen av Stockholm World Trade Center. Karl-Anders Karlsson genomför detta uppdrag.

2013-11
Skanska Sverige AB
Nybyggnation samt renovering av regionssjukhuset Karsudden.
Vi utför vibrationsmätning vid pålning

2013-11
Villa Willhemson
Samordning samt Bas-u för nybyggnations av prefab hus på ca240m²

2013-10
Tumbo husvagnar
Projektering av en ny lagerhall på 6000m² och projektledning.

2013-09
Abetong AB
Ny bockkran kommer att monteras på abetongs fabrik.
Cadhouse har hand om projektledning, kontrollansvar och bas-u.

2013-08
SL
Samordning av förbättringsåtgärder
i Rimbo bussterminal.
Jobbet utförs av Åsa Aalto.

2013-07
BTH Bygg AB
Underhållsarbete i Älvsjö tågdepå.
Cadhouse ansvarar över samordningen
och platskontrollen.
Jobbet utförs av Matz Fredriksson
och Karl-Anders Carlsson

2013-06
PEAB Bostad
Nybyggnad av flerbostadshus.
Cadhouse utför besiktning,
vibrationsmätning samt
upprättande av riskanalys.
Jobbet genomförs av Patrik Lind.

2013-06
Västerås stad
Landstorps cadhouse täcknar
ramavtal med västerås gällande projektering, besiktning och projektadministration.

2013-05
Veidekke Bostad AB
Nybyggnad av enbostadshus.
Veidekke beställer besiktning,
vibrationsmätning och riskanalys.

2013-04
Strängbetong
Strängbetong beställer projektering
av HD/f bjälklag i Enköping (Garnisonsreception)
Jobbet utförs av Jim Arousi

2013-03
NCC
Utbyggnad av Ekeby reningsverk.
Cadhouse utför besiktning,
vibrationsmätning samt riskanalys.

2013-03
Stiga
Ny utbyggnad av lagerhall.
Cadhouse hjälper till med projektering,
projekt- och byggledning samt
besiktning och vibrationsmätning.

2013-03
Strängbetong
Strängbetong beställer projektering
av HD/f bjälklag i Kil (Sannerudskolan)
Jobber utförs av Jim Arousi

2013-02-25
Trafikverket
Nu har vi erhållit ramavtal gällande
datasamordning för trafikverket.
Patrik Landstorp genomför detta uppdrag.

2013-01-17
Stockholms läns landsting (SL)
SL beställer projektering och utvecklig
av 1000st nya bussväderskydd.
Jim Arousi genomför detta uppdrag