Nyheter 2011

2011-09-12
Swerock
Swerock har beställt vibrationsmätning och luftstötsmätning i samband med sprängning i dagbrott. Patrik Lind genomför detta uppdrag.

2011-09-12
AB Storstockholms Lokaltrafik
SL har beställt projektledning och beställar-representant för ombyggnation av Jakobsberg bussterminal. Fredrik Landstorp genomför detta uppdrag.

2011-09-12
AB Storstockholms Lokaltrafik
SL har beställt projektledning och
beställar-representant för
ombyggnation av Vällingby bussterminal,
som ligger i en kulturell historisk miljö.
Fredrik Landstorp genomför
detta uppdrag.

2011-08-22
Nyanställning
Matz Fredriksson börjar sin anställning som projekt- och byggledare den 1 september 2011. Matz kommer närmast från Sörmland Vatten och Avfall AB.

2011-06-20
Utbildningar
Landstorps Cadhouse kan nu även erbjuda HTSM-utbildning (huvudtillsyningsman). Mer information finns att tillgå under
Tjänster/Utildningar.

2011-04-18
Trafikverket
Trafikverket har beställt byggledning mark vid utbyggnad av Svealandsbanan. Ulf Larsson genomför detta uppdrag.

2011-03-10
Ekonomitjänster
Vi kan nu erbjuda ekonomitjänster till ditt företag inom bokföring, löner och bokslut. Kontakta Åsa Aalto för kostnadsförslag.

2011-02-15
Nyanställning
Patrik Lind började sin anställning 15 februari. Patrik kommer att jobba som byggnadsingenjör samt med spräng- och vibrationsmätning.

2011-02-10
Trafikverket
Trafikverket har beställt projektingenjörstjänster med uppföljning inom ekonomi för utbyggnad av Svealandsbanan. Åsa Aalto utför detta uppdrag.

2011-01-20
Nytt kontor öppnat i Halmstad
Cadhouse har öppnat projektkontor i Halmstad.