Nyheter 2010

2010-12-06
Trafikverket
Trafikverket har beställt Entreprenadsingenjörstjänster för att följa upp och leda pågående entreprenader inom Anläggningssektorn i Mälardalen.
Hans Robertsson utför detta uppdrag.

2010-12-03
Trafikverket
Trafikverket har beställt Projekteringsledning för utbyte av trummor i Mälardalen. Daniel Möller genomför detta uppdrag.

2010-12-03
Infra Nord AB
Infra Nord Ab beställer projektledning vid genomförandet av sitt nya Huvudkontor i Solna Business Park. Fredrik Landstorp genomför detta uppdrag.

2010-09-17
Trafikverket
Trafikverket har beställt byggledning för utbyte av defekta slipers i Mälardalen.
Karl- Anders Carlsson kommer att genomföra detta uppdrag.

2010-08-02
Eskilstuna energi och miljö
Eskilstuna energi och miljö har beställt Entreprenadbesiktning av fjärrvärmeanslutning av Kvarteret ärmen i Eskilstuna.
Ulf Larsson genomför detta uppdrag.